Mladí hasiči

Kolektiv mladých hasičů SDH Jevany

 

Vedoucí

Žaneta Sládková

Karolína Kratochvílová

 

Členové

Barbora Pokorná

Jůlie Saitzová

Šárka Zemanová

Barbora Siveková

Hulák David

Hulák Samuel

 

Náplň činnosti

 

Hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových řádných členů SDH. Osvojování tábornických dovedností např. uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě.

V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání. Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu.