Jevanské hasičky!!!!

Ve čtvrtek 18.6.2015 se udála velmi zajímavá a důležitá akce v historii našeho sboru. Před hasičárnou se konal první tréning nového ženskému týmu. 

Hasičky byly plné nadšení a i přes lehkou nepřízeň počasí a obtíže ve výstrojové vybavenosti (což se, doufejme, v nejbližší době změní) se vrhly do trénování. Každá si vyzkoušela za přísného dohledu našeho velitele jednotlivé úkony v požárním útoku. První zkouška byla samozřejmě lehce nejistá, ale věříme, že se díky nadšení a píli rychle staneme rovnocennými a obávanými soupeřkami v soubojích se sbory okolních obcí. 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 18.6.2015 tedy můžeme brát jako den založení ženského týmu v novodobé historii SDH Jevany a obnovit tak tradici z dvacátých let minulého století (původní ženský odbor při místním sboru hasičském byl založen dne 21.září 1922). Přejeme hasičkám, ať jim nadšení pro věc vydrží i nadále a brzké výsledky jejich snažení!!!