Současnost

 

Sbor dobrovolných hasičůSDH Jevany byl obnoven dne 4.ledna 2012, kdy se konala ustavující valná schůze, v počtu 18 zakládajících členů. Díky spolupráci a ochotě okolních dobrovolnýchsborů jsme se zařadili do okresu Praha - východ pod okrsek číslo 5 - Mukařovsko.

V současné době máme 39 členů, z toho 23 aktivních.

Velitel sboru je Roman Trmal

starosta Jan Pačes

zástupce starosty Ondřej Fabián

jednatel Adam Rašovský

hospodářka Helena Schejbalová

Nyní nově disponujeme motorovou stříkačkou PS12, kalovým čerpadlem Heron, zásahovým vozidlem Ford Fiesta, pramicí "Kraken" a cisternovou motorovou stříkačkou Tatra 148, která prošla v roce 2013 rozsáhlou repasí financovanou z obecního rozpočtu, za což děkujeme.

První soutěží našeho "mladého" sboru byla okrsková soutěž v požárním útoku v Doubku.

Pomáháme při organizaci akcí pro děti ve spolupráci s o.s.Tudyznudy a při kulturně-sportovních
akcí v Jevanech a okolí. Nárazově se zapojujeme do čistění a úpravy naší obce. V neposlední řadě pak vyjíždíme k zásahům - požárům, likvidace sršních hnízd. Jenom v předloňském roce jsme měli 12 výjezdů k povodním
v katastrálním území obce Jevany.

V roce 2013 jsme pořádali v Jevanech okrskový ples dobrovolných hasičů (první ples SDH Jevany vůbec byl pořádán již v roce 1905 při jeho založení).

V loňském roce jsme uspořádali soutěž Jevanský železňák (inspirovaný TFA - Toughest Firefighter Alive - železným hasičem), při které se uplatní fyzická zdatnost a dovednost.

Mockrát děkujeme obci Jevany za nejen finanční podporu, kterou nám poskytuje a také kamarádům hasičům z ostatních sborů za pomoc materiální, personální a lidskou.