Informace pro návštěvníky

V neděli 3.června 2012 se někteří naši členové zúčastnili obnovy Jevanské pláže. Zatím byla provedena jen první etapa.. Sešlo se několik nadšenců, kteří si nedovedli představit nedělní odpoledne lépe než v holinkách vykopávat shnilé rákosí, trhat drny při čištění břehu či nakládat páchnoucí bahno na kontejner, který přistavila obec. 

Nejednalo se o akci obce, politického uskupení ani obecně prospěšné společnosti Jevany, nýbrž o soukromou akci vzešlou od Jevanských obyvatel. Speciální dík patří Nikole TOMKOVÉ, která vše iniciovala a zorganizovala.

 

Zveme Vás na druhou etapu obnov pláže

V něděli 10.června Vás zveme společně s Nikolou TOMKOVOU na další část obnovy jevanské pláže. Od 10.00 se bude rozhrnovat písek a pak si zajdeme na oběd. :-)