OSLAVA VÝROČÍ 110 LET OD ZALOŽENÍ SDH JEVANY

 

Oslavu výročí 110 let od založení SDH Jevany jsme pojali sportovně. Při této příležitosti byla v Jevanech u rybníka uspořádána okrsková soutěž v požárním útoku. Jako pořadatelé jsme měli náročné úkoly – zajistit catering, zdravotní dohled, ve spolupráci s ostatními sbory materiální a personální zázemí. Díky této akci byla za podpory obce zhotovena lávka přes jevanskou strouhu, kterou budou moci využívat občané i nadále. S lehkými obavami jsme se náročného úkolu zhostili, a nyní zpětně musím neskromně říct, že na výbornou.

 

Na soutěž přijelo všech 10 sborů z 5. okrsku Mukařovsko. Soutěžilo se ve 4 skupinách (muži mladší, ženy mladší, muži starší, ženy starší). I s diváky se tedy v prostorách parkoviště a „jevanské pláže“ pohybovaly stovky lidí. Oko nadšence se mohlo potěšit krásnými auty a stroji i soutěžícími dobrovolnými hasiči (respektive hasičkami). Kdo měl chuť, doplnil energii u stánku s občerstvením. 

Ten, kdo se chtěl něco dozvědět o historii a současnosti sboru dobrovolných hasičů v Jevanech, mohl se tak dočíst na třech panelech. Ještě jednou bych tímto chtěla poděkovat Rosťovi Pačesovi za poskytnutí informací o nejstarší historii našeho sboru a Pepovi Hedrlínovi za zapůjčení kroniky sboru z let osmdesátých a za obsluhu Tatry a zajištění vody při soutěži. Také bych ráda touto cestou poděkovala naší obci za opakovanou (nejen) finanční podporu a možnost uspořádat akci na obecním pozemku. 

Kromě zajištění soutěže nás také čekala i samotná účast – tedy požární útok. Tento úkol byl neméně náročný vzhledem k množství tréningů v letošním roce. Celkově se nám jich podařilo (kvůli rozbité „osmičce“) podniknout nula. A to není mnoho. Čili první útok by se mohl brát jako taková zkouška a asi se nemůžeme divit našemu výsledku - 6. místo. Oba útoky jsme však zdárně dokončili a kromě lehkých povrchových škrábanců se vše odehrálo bez zranění. 

V průběhu závodu byly dvě jednotky odvolány k zásahu a tak se soutěž o maličko protáhla. To už ale patří k hasičskému životu, stejně jako i bujaré oslavy po dobře vykonané práci.

A co nás čeká dále kromě zásahů? Nárazově se chystáme na čištění naší obce, pokračujeme v brigádách na hasičárně, průběžně se odborně školíme a pomáháme při organizaci akcí pro děti s o.s. 

Tudyznudy (Pohádkový les ve Voděradských bučinách, Pirátský den na Vyžlovce). 

V následujících měsících nás také čekají další soutěže (Memoriál Míly Dlabače, Za tři rohy aj.), přesné termíny se můžete dočíst na nástěnce u samoobsluhy nebo na našem Facebooku, za diváckou podporu na akcích budeme vděčni.