Zpráva o činnosti v roce 2014

Leden:

• školení strojníků jednotek SDH v Jablonci nad Nisou v počtu 3 členů

• nákup 4 zásahových přileb Gallet F1 a 4 kusů zásahových rukavic


Únor:

• účast na okrskovém plese v Mukařově


Březen:

• úklid hasičárny

• příprava osmičky (přenosná motorová stříkačka PS8)


Duben:

• společně s o.s. TUDYZNUDY příprava pravidelné jarní akce pro děti Začarovaný les (stanoviště - záchrana hořícího obecní úřadu, hastrman, šašek, pavouk, dušička, maková panenka, červená karkulka). Celé akce se zúčastnilo 180 dětí z Jevan, Vyžlovky a širšího okolí

• organizace a dohled až do ranních hodin nad pálením čarodějnic

• účast na tradiční retro soutěži Žernovská osmička (zkráceně o pravidlech - družstvo 8+1, starý cvičební řád, stroj pouze PS8, vřetenový rozdělovač atp.). Z 5 týmů jsme si přivezli 5. místo a další zkušenosti do příštích soutěží


Červen, červenec:

• přihlášení výjezdového vozidla Ford Fiesty do výjezdové jednotky SDH Jevany

• pořízení aplikace Fireportal sloužící k lepší komunikaci a svolávání při hlášeném výjezdu


Srpen:

• vstupní všeobjímající školení panem Pavlem Šindelářem (velitelem výjezdové jednotky HZS Říčany)

• nákup 11 ks sportovních obleků

• natírání vrat hasičárny (bude pokračovat)


Září:

• účast na
Memoriálu Míly Dlabače v Tehovci (kombinace útoky a rafty), z 8 týmů 5. místo. Při našem maximálním nasazení se podařilo utopit brýle člena posádky raftu a snad jen zázrakem je za velkého aplausu všech diváků opět z bahna
v nádrži vylovit

• účast na soutěži Za tři rohy v Mukařově a okolí (soutěž, která je zároveň i školením např. ve zdravovědě, komunikaci, uzlování). Odtud jsme si přivezli krásné 4. místo

• výpomoc při akci pro děti Piráti na Vyžlovce, kde jsme měli dětem předvést požární útok, ale selhala zde naše osmička a útok se bohužel nezdařil. Alespoň jsme povozili děti s rodiči na hasičské lodičce

• pořádání akce Jevanský Železňák (inspirovaný TFA - Toughest Firefighter Alive - železným
hasičem), při které se uplatní fyzická zdatnost a dovednost. V kategorii muži, kde závodilo 10 účastníků, jsme získali 3. místo (Roman Trmal). V kategorii žen startovalo 6 závodnic a doma v Jevanech zůstal také pohár za 3. místo (Helena Schejbalová). Celá akce vyžadovala velké nasazení nejen v rámci závodu jako takového, ale i při přípravě, průběhu a úklidu. Musíme poděkovat i dalším sborům za zapůjčení výbavy a překážek a ukázku jejich vozidel (ta byla poskytnuta divákům k prohlédnutí v průběhu
Železňáka)

• výjezd do ulice U Vodárny a výpomoc při likvidaci sršního hnízda

 

Říjen:

• výjezd do ulice U Vodárny - hašení vznícených pilin


Listopad:

• školení velitelů výjezdových jednotek SDH v Bílých Poličanech


Prosinec:

• ve spolupráci s novými členy OÚ inventura hasičárny

• výjezd do ulice Kozojedská k požáru zemědělského stavení (ukázalo se, že nešlo o nic velkého), zde zasahovalo 6 vozů a naše jednotka byla ponechána v záloze

Plánované akce pro rok 2015:

!!! V roce 2015 slaví SDH Jevany 110. výročí od založení!!!

Hasičské bály:

7.2. Říčany

14.2. Tehov

21.3. Mukařov

28.3. Okrskový ples Klokočná

Soutěže:

Duben/květen         - Žernovská osmička

                                    - Okrsková soutěž v požárním útoku

Září                             -  Memoriál Míly Dlabače

                                     - Za tři rohy

                                    - Jevanský Železňák


Další akce:

Nadále předpokládáme spolupráci s o.s. TUDYZNUDY na akcích pro děti

Úklid a úprava hasičárny, dotření a polepení vrat

Příprava a dohled nad "čarodějnicemi"

Školení ve zdravovědě a laické první pomoci